Mer enn å sikre rett lønn.

Ved arbeid i Norge finnes det fordeler med å ansette personalet i Norge. I Norge er arbeidsgiveravgiften 14,1 %. Det er en viktig del av virksomheten at lønnen er korrekt og kommer ut i rett tid. Det er også viktig at rapporteringen til skatteetaten er korrekt og kommer inn til rett tid. Forskuddskatten og arbeidsgiveravgiften betales inn seks ganger per år. Hver delbetaling omfatter to måneder der januar og februar omfatter en termin osv. Betaling og innlevering av forskuddsskatteseddel skal skje senest den 15. i måneden etter en tomåneders termin, se tabellen nedenfor.

Fra måned Til måned Rapporteres
Januar Februar 15 mars
Mars April 15 mai
Mai Juni 15 juli
Juli August 15 september
September Oktober 15 november
November Desember 15 Januar

Vil du vite mer om våre tjenester, ta kontakt med Ekonomernas Hus i Oslo på telefon +47 21 67 61 10, eller send oss en e-post via skjemaet her på siden, så kontakter vi deg.