Et Enkelt bolag stiftes når to eller flere personer avtaler om å samarbeide, men ikke har til hensikt å stifte aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag. Et Enkelt bolag er ingen juridisk person, i stedet har hver deltaker ansvar for sin del av virksomheten (DA). Deltakerne registreres med sine navn, men det registreres ikke noe foretaksnavn eller organisasjonsnummer for virksomheten. Deltakerne innbyrdes rettigheter og forpliktelser fastsettes gjennom kontrakt. Eksempel på enkelt bolag er konsortier som ikke er ført inn i handelsregisteret og virksomheter i felleseide landbrukseiendommer.


Vil du vite mer om våre tjenester, ta kontakt med Ekonomernas Hus i Oslo på telefon +47 21 67 61 10, eller send oss en e-post via skjemaet her på siden, så kontakter vi deg.