La våre revisorer kvalitetsstemple selskapet ditt.

Revisjon er en uavhengig kvalitetssikring av informasjonen selskapet rapporterer i årsoppgjøret.  Å ha valgt revisor innebærer dermed et kvalitetsstempel som bidrar til å øke tilliten til selskapets interessenter og omverden. Revisoren gransker styrets forvaltning og selskapets regnskap på en objektiv måte. I sin revisjonspåtegning uttaler og bekrefter revisoren at selskapets regnskap er til å stole på, og at det er opprettet i henhold til lov og god revisjonsskikk.


Vil du vite mer om våre tjenester, ta kontakt med Ekonomernas Hus i Oslo på telefon +47 21 67 61 10, eller send oss en e-post via skjemaet her på siden, så kontakter vi deg.