Et godt regnskap er et verdifullt beslutningsunderlag.

Et bra regnskap er et verdifullt beslutningsunderlag for den næringsdrivende og foretakets fremtid.

Det løpende regnskapet er lovfestet, og er i tillegg en grunnstein for å kunne opprette et årsoppgjør, skape et årsregnskap og levere inn rapporter til foretaksledelsen for beslutninger i den økonomiske virksomheten.

Regnskap og bokføring er stort sett to ord for samme sak. Når man bruker regnskap og bokføring som begrep pleier man imidlertid å se på disse fellesnevnerne i ulike dimensjoner. Regnskapet fordyper bokføringen og forklarer den. Når man iblant snakker om termer som prosjektregnskap så kan vi ta det som et eksempel.

Gjennom en velordnet regnskap kan man fra dette plukke ut et spesielt prosjekt som foretaket i en viss tid holder på med, og for eksempel følge det opp med et budsjett. I dag er det ikke uvanlig at foretak har ulike virksomhetsområder i samme selskap. Å ha kontroll over hvilket prosjekt som gir den beste fortjenesten, eller i verste fall viser seg å gå med tap, er svært viktig for entreprenøren. Et bra regnskap er et verdifullt beslutningsunderlag for den næringsdrivende og foretakets fremtid.

 


Vil du vite mer om våre tjenester, ta kontakt med Ekonomernas Hus i Oslo på telefon +47 21 67 61 10, eller send oss en e-post via skjemaet her på siden, så kontakter vi deg.