La ditt arkivmateriale få en sikker oppbevaring hos oss.

Ekonomernas Hus kan hjelpe deg å arkivere ditt bokføringsmateriale til en rimelig kostnad. Vi lagrer og håndterer arkivmaterialer for bedrifter, organisasjoner og andre forvaltninger i lagerlokaler som er tilpasset for arkivering. Vi arkiverer permene og oppbevarer dem for deg under den lovbestemte tiden for arkivering av bokføringsmateriale.

Bokføringsmateriale må lagres i 7 år etter det kalenderåret  regnskapsåret ble avsluttet. For et foretak med regnskapsår 01.07-30.06 betyr dette at regnskapsinformasjonen må lagres i 7 år og 6 måneder. Forskrifter for hvor lang tid bokføringen må lagres finner du i kap. 7 i Bokföringslagen.

Iht. Bokföringslagen kan regnskapsinformasjonen føres over fra et materiale, f.eks. papir, til et annet som f.eks. en datafil. Dette er altså mulig å gjennom skanning overføre regnskapsmaterialet i papirformat til en skannet PDF-fil, og lagre den i elektronisk form. Det mottatte dokumentet, altså det opprinnelige papirdokumentet, kan imidlertid først makuleres fra og med det fjerde året etter utgangen av det kalenderåret regnskapsåret ble avsluttet.


Vil du vite mer om våre tjenester, ta kontakt med Ekonomernas Hus i Oslo på telefon +47 21 67 61 10, eller send oss en e-post via skjemaet her på siden, så kontakter vi deg.